Entrevista al nostre director MIcheel Wassouf a la revista «Barcelona+sostenible», la revista de L´ajuntament de Barcelona

“L’arquitectura sostenible té com a objectiu minimitzar l’impacte ambiental que té la construcció sobre els recursos limitats de la Terra, i a la vegada garantir espais interiors saludables i de confort”, Micheel Wassouf, director d’Energiehaus. 

A què es dedica Energiehaus? En què consisteix la vostra tasca?

Energiehaus es va crear el 2008 i des d’aleshores que desenvolupa l’estàndard internacional Passivhaus (casa passiva) pel clima del Mediterrani. Aquest treball es tradueix en tres activitats principals: la certificació de cases passives, el disseny de cases passives i la formació de persones expertes en aquest àmbit.

Què és una Passivhaus (Casa Passiva)?

Una Passivhaus és un edifici amb un consum energètic molt baix en la seva fase d’ús (condicionament tèrmic, electricitat, etc.), combinat amb un confort tèrmic i de salut molt alt.

Què és l’arquitectura sostenible?

L’arquitectura sostenible té com a objectiu minimitzar l’impacte ambiental que té la construcció sobre els recursos limitats de la Terra, i a la vegada garantir espais interiors saludables i de confort.

Quines són les característiques principals de l’arquitectura ecològica?

L’arquitectura ecològica segueix els criteris d’ús racional dels recursos naturals limitats de la construcció, la reducció del consum d’energia primària de fonts no renovables en la fase d’ús de l’edifici i finalment el disseny d’espai interiors saludables i de confort.

Què és un edifici bioclimàtic? Quins avantatges té?

El concepte d’edifici bioclimàtic és un concepte genèric, que fa referència als edificis que treballen amb materials d’un impacte mediambiental baix i dissenyen espais interiors de confort i salut. Actualment no hi ha una entitat que controli l’ús d’aquest terme i per tant es converteix en un concepte open source que s’utilitza per a qualsevol promotor.

Com vau detectar la necessitat de crear un projecte amb aquestes característiques?

Creiem que els efectes actuals del canvi climàtic necessiten una actuació urgent de tota la societat per garantir un futur segur. Nosaltres vam decidir optar per l’estàndard Passivhaus per ser basat en la física de la construcció.

Quin tipus de formació oferiu?

D’una banda, oferim cursos per a persones expertes en el disseny de cases passives, amb un examen oficial que atorga el títol de Passivhaus Designer. D’altra banda, oferim un altre curs per a persones expertes en execució d’obra, amb un examen que dona el títol de Tradesperson Passivhaus.

Quins valors diries que caracteritzen a Energiehaus?

Una alta qualitat en formació en l’àmbit d’edificis d’energia gairebé zero (nZEB), donant-les tot el Know-How que hem anat sumant en els últims anys. Projectem edificis no només sostenibles, sinó també amb alts criteris estètics de disseny.

Com us heu adaptat a la situació actual generada per la Covid-19?

Hem obert una nova línia de formació en línia, per seguir formant en l’àmbit de la construcció.

Per què és important la vostra acció a Barcelona?

Les grans ciutats com Barcelona estan exposades a un estrès climàtic i social molt major que en els àmbits rurals. Per això veiem molt necessària la creació d’espais de confort i salut, combinant-ho amb una reducció substancial del consum energètic. Amb la nostra iniciativa ShowPass volem rehabilitar un edifici del Poble Nou segons els criteris EnerPhit (Passivhaus per la rehabilitació), i així donar a conèixer el potencial de millora ambiental a la ciutat, tant a escala humana com de barri. Per altra banda, a finals del 2020 farem una jornada explicativa del projecte ShowPass, que intentarem canalitzar a través de la xarxa B+S.

Per què és important la vostra acció per a combatre l’emergència climàtica? És a dir, si el vostre model d’arquitectura fos el generalitzat, hi hauria efectes positius en el medi ambient?

A tall d’exemple: aquest any rehabilitarem l’edifici ShowPass per a convertir-lo en una llar segons els criteris EnerPhit. La rehabilitació de l’edifici permetrà que la potència de refrigeració de l’aire condicionat a l’estiu sigui d’1 kW (100 m2 de superfície útil). Els edificis convencionals fàcilment tenen una potència cinc vegades major, de 5 kW. Si suposem que a Barcelona hi ha un total de 700.000 llars principals (font: Idescat), i aplicant-hi aquest tipus de rehabilitació, s’estalviaria en potencia elèctrica a l’estiu de 4 x 700.000 / 2,5 (estimació COP mitjà de l’aire condicionat) = 1120 MW (MegaWatt), l’equivalent a la potencia de la central hidroelèctrica més gran d’Espanya: la d’Aldeadávila (font: Elperiodicodelaenergia).

Com i quan vau conèixer la xarxa Barcelona + Sostenible (B+S)?

Vam conèixer la xarxa Barcelona + Sostenible amb la nostra activitat d’apostes de “Cub de gel”, una actuació que vam organitzar a l’espai públic a Barcelona durant alguns estius, per demostrar que un alt aïllament tèrmic pot contribuir a l’estalvi energètic en les llars.

Què us aporta formar part de la xarxa B+S?

Pensem que la difusió d’activitats que contribueixen a una Barcelona més sostenible ha d’anar canalitzada a través d’aquesta xarxa, on hi ha més de 1.000 organitzacions compromeses amb la sostenibilitat ambiental, social i econòmica.

Heu col·laborat amb altres organitzacions de B+S?

Estem contínuament col·laborant amb empreses de la xarxa dins d’activitats com la Fira Biocultura, que l’organitza l’Associació Vida Sana o en activitats a la Fàbrica del Sol.

Quins reptes o projectes de futur teniu?

Actualment estem centrats a crear l’espai ShowPass al Poble Nou, com a exemple de bones pràctiques en l’àmbit de la rehabilitació energètica, per demostrar al públic com convertir edificis antics en espais saludables i ecològics.

Què és el que més t’enorgulleix de la teva feina?

Compartir les nostres visions i solucions de les cases passives amb la ciutadania, per tal de millorar la qualitat de les estances interiors de la ciutat i contribuir en la lluita contra el canvi climàtic.

Butlletí:  Info 273

 


Ets arquitecte i/o ingenier? aquest curs Passivhaus Designer t´interesa ENergiehaus Passivhaus Designer curs